ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Home
  • ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διευθέτηση, μεταφορά, ταξινόμηση εσωτερικών χώρων σε εταιρίες, καταστήματα, ιδιώτες.

Μεταφορά και ταξινόμηση αρχείων. Διαγραφή αρχείων και πιστοποίηση καταστροφής.

Αποξηλώσεις ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων με συνέπεια, ποιότητα εργασιών στην διάλυση, αποκομιδή, ανακύκλωση των υλικών και ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αποψιλώσεις οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων με δικά μας μηχανήματα.